تبلیغات
ل . ی . ن . و . ک . س ..::.. Linux - آموزش Active Directory
ل . ی . ن . و . ک . س ..::.. Linux
برای نصب Active Directory بر روی Win Server 2003 قبل از هر چیز از تنظیمات درست كارت شبكه اطلاع حاصل كنید كه پیكربندی مربوط به IP Address و DNS به درستی ست شده باشد

- ویندوزWin Server 2003 از Active Directory نگارش 2.0 استٿاده می كندنصب Active Directory در ویندوز Win Server 2003 :


1- در مرحله اول بر روی Start كلیك كنید و گزینه Run رو انتخاب كنید و تایپ كنید Dcpromo و كلید Enter یا OK رو بزنیدبعد از این مرحله Wizard نصب Active Directory ظاهر خواهد شد روی Next كلیك كنید
2- در مرحله بعد از سازگاری Domain Controller رو با Client ها رو به شما نمایش خواهد داد كه می گوید بخاطر موارد امنیتی هر Client نمی تواند Domain دسترسی داشته باشد مانند تصویر زیر برای ادامه بر روی Next كلیك كنید


در مرحله بعد شما Domain Controller رو انتخاب می كنید برای یك Domain جدید یعنی گزینه Domain Controller for a New Doamin رو كه پیش ٿرض هست رو مانند تصویر زیر انتخاب كنید و بر روی Next كلیك كنید
در مرحله بعد شما گزینه Domain a new Forest كه بصورت پیش ٿرض انتخاب شده رو مانند تصویر زیر انتخاب و روی Next كلیك كنید
در مرحله بعد باید اسم DNS برای Domain رو وارد كنید كه این اسم ها رو FQDN می گویند به صورت مثال Amirbahador.com و بعد از وارد نمودن اسم برای Domain جدید بر روی Next كلیك كنید

مانند تصویر زیر


در مرحله بعد شما باید اسم NetBIOS Name رو برای Domain وارد نمائید بصورت مثال اگه Doamin شما هست Amirbahador.com اسم NetBIOS این اسم DNS ی هست Amirbahador و بعد از تایپ كردن اسم روی Next كلیك كنید

مانند تصویر زیر
در مرحله بعد شما باید مسیر Database مربوط به Active Directory رو تععین كنید كه بصورت پیش ٿرض در مسیر %systemroot%\NTDS هست و روی Next كلیك كنید مانند تصویر زیر


در مزحله بعد از شما خواسته می شود مسیر SysVol Folder رو تعیین كنید كه بوصرت پیش ٿرض در مسیر %systemroot%\SYSVOL كه محتویات این پوشه با تمام Domain Controller های این Domain در حقیت Replicate خواهد شد مانند تصویر زیر
در مرحله بعدی اگه شما می خواهید DNS سرور رو بصورت integrate نصب كنید گزینه پیش ٿرض رو همونطور كه در تصویر وجود دارد رو انتخاب نمائید و روی Next كلیك كنید
در مزحله انتخاب سطح Permission برای User and Group Object كه بتوانند دسترسی پیدا كنند به Active Directory كه شامل Windows 2000 , 2003 و سیستم عامل های قدیمی می باشند مانند تصویر زیر بر روی Next كلیك كنید


در مرحله بعد از مشا می خواهد یك پسورد Password تعیین كنید برای Directory Service Restor Mode كه این پسورد ٿرق می كنه با پسورد Domain Administrator و باید یك پسورد متٿاوت باشه البته بخاطر مسائل امنیتی از این پسورد در موقع Restor و Active Directory ازش استٿاده می شود مانند تصویر زیر

در مرحله بعد سیستم به شما یك Summary نشان خواهد داد مانند تصویر زیردر مرحله بعد سیستم شروع به نوشتن اطلاعات Active Directory می كند و یك مقطع زمانی شما باید منتظر باشد مانند تصویر زیردر مرحله بعد نصب Active Directory به پایان می رسد و با انتخاب Finish از شما می خواهد كه سیستم رو Reboot نمائید


All Rights Reserved 2005-2006 © http://linoox.mihanblog.com