تبلیغات
ل . ی . ن . و . ک . س ..::.. Linux - آموزش شبکه
ل . ی . ن . و . ک . س ..::.. Linux

1) توپولوژی های شبکه

2) کابل های شبکه

3) مدل OSI

4) آموزش DNS

 

 

All Rights Reserved 2005-2006 © http://linoox.mihanblog.com